X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Verzendinformatie:
Een groot deel van ons assortiment is bij ons op voorraad. Producten welke bij ons op voorraad zijn worden in de meeste gevallen dezelfde of de eerstvolgende werkdag na dag van  bestellen verzonden. Producten welke niet bij ons op voorraad zijn worden z.s.m. bij onze leveranciers besteld. Bij levertijden van 5 dagen of langer nemen wij contact met u op.

Retourinformatie:
Als particuliere koper heeft u de mogelijkheid de ongebruikte bestelde producten binnen 14 dagen retour te sturen. Producten mogen alleen ongebruikt in originele onbeschadigde verpakking inclusief accessoires verzonden worden. Bij retour dient u eerst contact met ons op te nemen. Verzendkosten voor retour zijn voor kosten van de koper. Neem voor verzending altijd contact met ons op! U ontvangt een retournummer, zonder dit retournummer kan uw verzending niet worden behandeld.

Voor meer informatie zie Algemene voorwaarden - Herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lagarde Techniek heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Lagarde Techniek. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Tuinmachineland er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden (verzendkosten) van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld elektronische componenten of machines welke snel verouderen. (Waaronder ook accu's en accu aangedreven machines)
  • Machines welke in opdracht van de klant zijn aangepast.
  • Machines welke zichtbaar gebruikt of uitgeprobeerd zijn.

Verzendkosten Nederland 
Orderwaarde beneden de €75 = €6,95
Orderwaarde boven de €75,- = Gratis

Verzendkosten België & Duitsland
Alle orders onder €1000,- kosten €12,50 incl. BTW